Direktkontakt Kontor 046 13 32 20, Mobil 0725 34 63 22, Mobil (DK) +45 40 75 82 12.

Lösningar

Vi utför jordförbättring, terrass- och mass-stabilisering på ytor där underlaget behöver stabiliseras; vägar, parkeringsplatser, hamn­områden etc. Vi använder oss av binde­medel såsom cement, kalk och merit m.fl. En metod som är optimal både ur ett kvalitativt och ur ett miljöperspektiv.

Vår metod bygger på kvalitet, hållbarhet och ett modernt kretsloppstänkande.

Vi använder oss av befintligt material istället för att utskifta massor och till­föra nytt material. Det medför både en transport- och materialbesparing. Vår stabiliseringsteknik medverkar också till en ökad livslängd på sta­biliserade ytor och ett minskat användande av ändliga resurser.

Vi strävar alltid efter att hitta den mest optimala lösningen för varje kund och projekt. Vi kan erbjuda dig antingen en helhetslösning med arbetsinsatser från projektstart till slut eller att endast vara en del i det totala projektet.

Här lläser du mer om “Marktabilisering och jordförbättring

Har du frågor kring vårt företag eller våra tjänster, tveka inte att kontakta oss
+ 046 13 32 20