Direktkontakt Kontor 046 13 32 20, Mobil 0725 34 63 22, Mobil (DK) +45 40 75 82 12.

Miljö

På Dansk Jordstabilisering vill vi ta fasta på framtidens hållbara och resurssnåla lösningar. Vi har många års erfarenhet i branschen och måna om vårt rykte som pålitliga samarbetspartners.

Med strategisk planering skapar vi förutsättningar
för ekonomiska, miljömässiga och hållbara resultat.

Vi är ett ungt bolag som drivs av nytänkande. För oss är arbetsglädje, ansvarstagande samt personliga och långsiktiga relationer det som utgör grunden i vår verksamhet. Vi optimerar användningen av befintliga resurser och material och i vår stabiliseringsmetod ingår naturligt ett kretsloppstänkande och vi utför kvalitetssäkring genom regelbunden egenkontroll.

Har du frågor kring vårt företag eller våra tjänster, tveka inte att kontakta oss
+ 046 13 32 20