Direktkontakt Kontor 046 13 32 20, Mobil 0725 34 63 22, Mobil (DK) +45 40 75 82 12.

Marktabilisering och jordförbättring

Att stabilisera kräver god planering och en logistik som fungerar i alla väder. Vi samordnar och har täta avstämningsmöten för ett fungerade projekt hela vägen.

Har du frågor kring vårt företag eller våra tjänster, tveka inte att kontakta oss
+ 046 13 32 20

Den största fördelen med stabilisering är att byggnationen löper snabbt och att det är ett mycket bra alternativ för att undvika onödig påverkan på miljön. Här sparar vi på transporterna med kross­materialet

Vårt arbetssätt
Med hjälp av geotekniker utförs en så kallad förprovning dvs markförhållandena analyseras. Därefter bestämmer vi val av bindemedel, arbetsmetod och anpassar metoden efter vilken hållbarhet som ska uppnås. Vill du ha mer detaljerat på hur vi kan arbeta tillsammans med dig, tveka inte att kontakta oss här.